X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 11 مرداد‌ماه سال 1394

سیزدهم

محبوبم بازگریه کردی ؟؟؟؟؟
ببینمت
گونه هایت خیس است..........
بازبااین رفیق ناباب..........
نامش چی بود ؟
هان !
باران..........
بازبا "باران" قدم زدی ؟
هزارباربتوگفتم 
باران رفیق خوبی نیست برای تنهایی ها........
همدم خوبی نیست برای دردها..........
فقط دلتنگی هایت را خیس حبس خیس ترمیکند