مواد غذایی که هر روز باید بخورید

مقدار کالری و سایر شاخصها هم که در ادامه جدول میآیند همه بهازای هر یک سهم یا برای مواد غذایی فاقد سهم در هر ۱۰۰ گرم (یا هر ۱۰۰ میلیلیتر) اندازهگیری میشوند. بهعبارتدیگر حدود نیمی از کالری کلِ موجود در هر ۱۰۰ گرم از کتل چیپس نمکی ساده از چربی ناشی میشود. عددی هم تحت عنوان کالری حاصل از چربی ذکر شده است که یعنی ۲۲۵ کیلوکالری از کالری کل ناشی از چربی است.

جنگ بر روی چربی کم شده است، و بسیاری از چربی ها و روغن ها در حال بازگشت به عنوان غذاهای سالم هستند. در قسمت بعدی جدول مقادیری را میبینیم که تحت عنوان ارزش/نیاز روزانه به درصد لیست شدهاند. اما اگر در طي حمل به منزل ترك برداشت و يا شكست، محتويات آن را در يك ظرف تميز ريخته و داخل يخچال نگهداري كنيم و حداكثر طي دو روز مصرف كنيم.

ماهي هاي منجمد بايد داخل فريزر نگهداري شوند. برای این کار ابتدا شما الزاما باید برند را در داخل کشور خود و بر اساس قوانین ثبت مالکیت معنوی ایران به ثبت رسانده باشید و سپس با ارسال تقاضانامه ای برند خود را بصورت جهانی به ثبت برسانید. برای حفظ بهداشت مواد غذایی هرگز مواد غذایی را خارج از یخچال یخزدایی نکنید.

محصولات استریلیزه تا زمانی که بستهبندی آنها باز نشود قابل نگهداری در دمای اتاق هستند و در صورت باز شدن در آنها، باید در یخچال نگهداری شوند. تا حد امكان یخچال و فریزر را نزدیک اجاغ گاز قرار ندهيم. 2. پس از انتخاب برند و تأیید استعلام می توانید با مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانیhttp://iripo.ssaa.ir ، اطلاعات و مدارک لازم را ارسال نموده و کد پیگیری دریافت کنید. که در حالت آگهی نوبت اول یعنی مشکلی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید. تغذیه سالم یعنی ایجاد تغییراتی، که بتوانید برای همیشه از آنها پیروی کنید.

پس برای اینکه برآورد درستی از ارزش غذایی خوراکیهای مصرفیتان داشته باشید اول به مقدار سهم رجوع کنید. به همین دلیل شرکت ها پس از کسب توفیقاتی غالبا به دنبال انجام صادرات و واردات و یا ثبت برند خود در کشور های دیگر هستند. به همین دلیل داشتن نماد های لاتین در برند هم پیشنهاد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید